19° / 7° Tapat

INSCRIPCIÓ AL CASAL D'ESTIU 2024 (del 13/05/2024 al 07/06/2024)

Les inscripcions al Casal d'Estiu del 2024 es podran fer des del 13 de maig fins al 7 de juny de 2024, de forma presencial a l'Ajuntament o telemàticament a través d'una instància genèrica.

DIVENDRES 10 MAIG 2024

DATES I HORARI: Juliol i agost des de les 9.00 fins a les 14.00 hores

LLOC: Instal·lacions municipals (local social)

EDAT: dels 3 als 13 anys

INSCRIPCIÓ: La sol·licitud d’inscripció s’ha de realitzar del 13 de maig al 7 de juny de 2024. Passada aquesta data no s’admetran inscripcions. La inscripció es pot presentar de les següents maneres:
• Presencial: a l’Ajuntament d’Alàs i Cerc (c. Major, 10, d’Alàs) de dilluns a dijous des de les 18.00 a les 19.30 hores.
• Telemàticament: des de la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant una instància genèrica.

DOCUMENTACIÓ QUE S’HA D’APORTAR PER FER LA INSCRIPCIÓ
(No tindrà efecte la sol·licitud presentada sense la documentació adjunta)
• Full d’inscripció complimentat i signat
• Fotografia de l’infant (Actual)
• Fotocòpia llibre de vacunes
• Fotocòpia targeta sanitària
• Resguard del pagament fet al número de compte de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc

PREUS
1 setmana: 50 euros
2 setmanes: 90 euros
3 setmanes: 130 euros
4 setmanes: 160 euros
5 setmanes: 210 euros
6 setmanes: 250 euros
7 setmanes: 290 euros
8 setmanes: 320 euros
9 setmanes: 370 euros
El preu es calcularà per quantitat de setmanes, independentment de si son consecutives o no i dels dies festius.

Nº de compte de l’Ajuntament d’Alàs i Cerc per fer l’ ingrés ES73 2100 0018 1702 0010 7366 (indicar el nom de l’infant i el període a que correspongui el pagament). En cap cas es retornaran els pagaments si el motiu de paralització de casal no és per causa directa d’organització per part de l’Ajuntament.

S’haurà de portar una bossa personalitzada amb els estris personals de neteja i esmorzar.

Fitxers adjunts